Till innehåll på sidan

Innovationer från KTH ska skapa jobb i Sverige

Bicky Chakraborty och KTH-logga på vägg
Bicky Chakraborty Entrepreneur Program grundades efter en donation från Bicky Chakraborty, grundare av Elite Hotels. Programmet ska bidra till Sveriges konkurrenskraft genom att stötta innovationer från KTH.
Publicerad 2021-05-20

Att stötta KTH:are som med sina innovationer kan skapa arbetstillfällen i Sverige, det är syftet med Bicky Chakraborty Entrepreneur Program som nu går in på sitt sjätte år. Bland de som antagits till programmet i år finns forskarna bakom CelluXtreme, som utvecklar ”biobaserade reservdelar till människokroppen”.

CelluXtremes teknologi är ett resultat av forskning inom Wallenberg Wood Science Center. De har utvecklat ett sätt att spinna kontinuerliga filament (fibrer) från nanocellulosa, och har i labbskala demonstrerat hur det skulle kunna användas för att tillverka superstarka biobaserade fibrer som kan tävla med kol- och glasfiber.

Möjliga användningsområden finns inom bil- och flygindustrin och för medicinska tillämpningar, som i implantat eller ”biobaserade reservdelar till människokroppen” som Daniel Söderberg, en av grundarna beskrev det vid programstarten.

- De material som används idag slutar ofta på soptippen eftersom de inte går att återvinna, berättar Daniel Söderberg. Vårt material skulle kunna ersätta kol- och glasfiber med ett mer hållbart alternativ. Glappet mellan ett forskningsresultat och något som finns på marknaden är rätt stort, så vi hoppas att programmet ska ge oss en bra miljö där vi kan utveckla vårt tänk och hur vi ska agera.

Deltagarna får ny kunskap och finansiering

Vem är Bicky Chakraborty?

Bicky Chakraborty är VD och grundare för Elite Hotels of Sweden och The Bishop´s Arms. Resan till ett hotellimperium startade när han som student hade modet att satsa på en innovativ idé.

Bicky Chakraborty Entrepreneur Program grundades efter en donation om från hotellkedjan Elite Hotels grundare Bicky Chakraborty. Under fyra månader kommer deltagarna träffas tre gånger för att lära sig mer om till exempel affärsmodeller, säljteknik, och hur man skalar upp sitt företag. Varje team får också tillgång till erfarna, speciellt utvalda rådgivare och mellan 50 000-100 000 kronor i finansiering.

- Som alltid är det kul att ha en mix av teams och bakgrunder i programmet, säger Viktor Olsson, Program- och communityansvarig på KTH Innovation. Det är också roligt att höra att de trots detta har liknande förväntningar och behov. Det gör att vi kan hålla innehållet fokuserat och relevant.

Hjälper företag med sin hållbarhetsdata

Portätt av Maria Svantemark och Kamal Hakimzadeh
Maria Svantemark och Kamal Hakimzadeh har grundat SustainLab.

Ett annat team i programmet är SustainLab. De utvecklar en plattform för att automatisera insamlingen och bearbetningen av hållbarhetsdata. Plattformen ger också rekommendationer kring t.ex. data att samla in för att stötta företag i deras hållbarhetsarbete. Doktoranden Kamal Hakimzadeh utvecklar SustainLab tillsammans med Maria Svantemark, som har stor erfarenhet av ämnet från sitt arbete som hållbarhetschef på Findus.

- Hållbarhetsdata håller ofta låg kvalitet och uppdateras sällan, säger Maria Svantemark. Vi vill att företag ska behandla sina hållbarhetsdata som lika affärskritiska som finansiella data. Annars blir det en blockad för ett hållbart samhälle. I programmet vill vi lära oss mer om att hitta vårt segment på marknaden och att resa kapital, vilket vi kommer att göra i höst.

Första träffen

Under den första träffen får deltagarna en intensivkurs i lean startup-metodik och affärsmodeller där kunden är i fokus. Programmet stöttas av KTH Executive School och genomförs i år helt digitalt.

- Teamen kan dyka in i sina utmaningar direkt, och kan samtidigt ta lärdom från andra deltagare. I år har vi ovanligt mycket deeptech, men det passar också programmets upplägg!

Ska skapa tillväxt

Programmet drivs sedan starten 2016 av KTH Innovation och syftar till att stötta forskare, anställda och studenter från KTH som driver innovativa projekt med potential att skapa tillväxt och välstånd i Sverige.

- Vi är jätteglada över att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med Bicky och Elite Hotels, avslutar Viktor Olsson.

Text: Lisa Bäckman

Teamen i Bicky Chakraborty Entrepreneur Program 2021

CelluXtreme

CelluXtreme kommersialiserar en ny teknologi för att spinna kontinuerliga filament (fibrer) från nanocellulosa, ett resultat från forskningen inom Wallenberg Wood Science Center. Tekniken har demonstrerats i labskala, vilket visat på hur den kan användas för att tillverka superstarka biobaserade fibrer som kan tävla med kol- och glasfiber men utan problemet med deponi som dessa material har. Ett annat exempel på användning är funktionalisering för att stödja celltillväxt, vilket möjliggör ett material som kan användas i medicinska tillämpningar.

Team: Daniel Söderberg & Fredrik Lundell

Dogl

Matematik kan vara svårt, frustrerande och skrämmande, och för att göra saken värre vet många studenter inte hur man ska plugga ämnet, utan gör ofta allt de kan för att undvika att lösa matteproblem. Man kan inte lära sig cykla eller spela fiol utan att öva, och detta är sant även för matematik. Vi på Dogl har skapat en app för Calculus-studenter som låter dem räkna på ett roligt och enkelt sätt, med spelliknande funktioner som gör att de kommer tillbaka. Matematik behövs för många karriärer idag. Vi måste ge eleverna de verktyg de behöver för att lyckas!

Team: Diane Holcomb, Olof Sisask & Jesper Sisask

LOGX

LOGX arbetar för en transparent och effektiv varukedja av trä. Med hjälp av ny teknologi möjliggör LOGX en säker certifiering i varje steg längs hela varukedjan. Våra digitala loggböcker registrerar samtliga transaktioner och används av företag för att verifiera ursprung och historian bakom de produkter och material som köps.I dagens analoga system finns brist på tillit och transparens, vilket leder till kostnader, risk och i vissa fall bedrägeri. Vår lösning digitaliserar skogsindustrin och bidrar till kampen mot illegal skogsavverkning.

Team: Stephen Moran, Raphael Matzker, Stefan Jonas Siddique, Stella Friberg & David Happel

Ordeca

Ordeca hjälper seniora chefer i privata och offentliga organisationer att minska andelen misslyckade förändringsprojekt genom att erbjuda en digital plattform / SaaS-lösning för effektivare organisationsdesign. Ordeca är den enda marknadsleverantören med en organisationsövergripande digital lösning integrerad med rådgivningstjänster.

Team: Oskar Törnblom & Lena Boström

OSLC Toolbox

Stora industriföretag förlitar sig på ett antal tekniska programvaruapplikationer och plattformar i sin utvecklingsprocess. Dessa applikationer är inte nödvändigtvis utformade för att enkelt integreras med varandra, vilket leder till inkonsekvenser i deras produktdata och ineffektivitet i deras utvecklingsprocess. Vi tillhandahåller verktyg för enkel integrering av inkompatibla tekniska programvaror. Genom att förlita oss på OASIS OSLC-interoperabilitetsstandard levererar vi leverantörsoberoende integrationslösningar.

Grundare: Jad El-Khoury

Ovulai

Leyla Ali Dholey och Kristina Stojanovic framför en röd vägg
Leyla Ali Dholey och Kristina Stojanovic är två av grundarna av Ovulai.

Ovulai är en FemTech-startup som vill göra kunskap om kvinnohälsa tillgänglig och handlingsbar. Kvinnlig infertilitet drabbar minst 1 av 10 kvinnor. Den vanligaste orsaken är hormonell obalans och en oregelbunden menstruationscykel. Ovulai skapar en personlig fertilitetslösning för kvinnors unika menstruationscykler: en app som ger personlig vägledning för hormonell hälsoförbättring och ett test som detekterar de mest fertila dagarna i en oregelbunden menstruationscykel. Vår personliga, datadrivna lösning ökar chanserna för graviditet, sparar tid och pengar och minskar lidande. Vi ger kvinnor möjlighet att ta ansvar för sin egen fertilitetsresa!

Team: Kristina Stojanovic, Sandra Liljeqvist, Leyla Ali Dholey & Katarina Stojanovic

Scatterin

Experimentella data som erhållits vid storskaliga forskningsanläggningar gör det osynliga synligt och öppnar nya möjligheter för material- och processinnovation. Data har dock ingen mening utan korrekt analys. Med dagens verktyg tar dataanalys månader och kräver djup kunskap om fysik, material och processer. Vår dataanalysprogramvara Scatterin använder egenutvecklade dataanalysprotokoll och gör dataanalys enklare, snabbare och mer tillförlitligt.

Team: Ahmet Bahadir Yildiz & Peter Hedström

SustainLab

Att förstå företags hållbarhetspåverkan är idag ett manuellt och komplext arbete, vilket gör det omöjligt att arbeta med hållbarhet kontinuerligt och effektivt. SustainLab utvecklar en plattform för att automatisera datainsamling och –bearbetning. Dessutom ger plattformen rekommendationer som hjälper företag med sitt hållbarhetsarbete. På så vis kan företag spendera tid på åtgärder istället för rapporter, och öka takten i sitt hållbarhetsarbete.

Team: Kamal Hakimzadeh & Maria Svantemark

Har du en idé?

Är du student, forskare eller anställd på KTH med en idé du vill utveckla eller ett forskningsresultat du tror kan skapa nytta? Det första steget är att ta kontakt med oss!