Till innehåll på sidan

Sju forskningsprojekt från KTH på IVAs 100-lista för hållbar krisberedskap

Kollage: Man i VR-headset framför publik. En kvinna pekar mot en skärm. Modellering av rum.
Inom projectet VisBac har KTH-gruppen för strömnings- och klimatteknik varit banbrytande forskning om luftburna infektioner och utvecklat unika simuleringsmetoder för att förutsäga och visualisera infektionsrisken. Foto: VisBac.
Publicerad 2021-05-10

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. Sju av de 51 forskningsprojekten kommer från Kungliga Tekniska högskolan.

Ska stoppa smuggling av plutonium

Bland de nio KTH-kopplade projekten finns RadSensE, en ny avancerad teknik för detektion och avbildning av kärnmaterial. Metoden kan bland annat användas i säkerhetskontroller på flygplatser eller hamnar för att stoppa smuggling av plutonium. Projektet, som också för stöd från KTH Innovaton, drivs av Bo Cederwall, Professor vid Avdelningen för Kärnfysik på skolan för teknikvetenskap vid KTH.

Ersätter fossila material med björkbark

Ett annat projekt är Nordic Bio Rubber, där KTH-forskarna Thomas Baumgarten och Lauren Mckee med stöd från KTH Innovation utvecklar ett gummiliknande material av björkbark, en restprodukt från svensk massaindustri. De hoppas att materialet ska kunna ersätta fossilfria alternativ och göra svensk industri mer motståndskraftig mot kommande kriser.

Tredje listan

Detta är den tredje gången IVA släpper sin 100-lista, och KTH har haft ett stort antal projekt på listan varje år. 

- Att hela sju av 51 projekt har rötter på KTH känns jättekul, säger Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation. Det visar hur stor potential det finns på KTH att skapa lösningar som kan bidra till att lösa problem för organisationer, människor och industri. Vi hoppas att listan kan inspirera ännu fler forskare på KTH att skapa nytta med sin forskning.

Valet av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin

En stor del av de utmaningar som pandemin orsakar är kopplade till krisberedskap och vår förmåga att hantera kriser. Men forskningen på årets 100-lista är inte begränsad till pandemier, utan adresserar också andra samhällsövergripande kriser så som krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, eller vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

De 51 forskningsprojekten på IVAs 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

  • Smart industri
  • Cirkulär ekonomi
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur
  • Affärsmodeller
  • Gröna näringar

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

KTH-projekt på IVA:s 100-lista

Se hela årets 100-lista

Kontaktuppgifter

Lisa Ericsson

Telefon: +46 8 790 66 07

E-post: lisaeric@kth.se