Till innehåll på sidan

Vem var Bicky Chakraborty?

Bicky Chakraborty var VD och grundare för Elite Hotels of Sweden och The Bishop's Arms. Resan till ett hotellimperium startade när han som student hade modet att satsa på en innovativ idé.

Bicky Chakraborty. VD, grundare och ägare av Elite Hotels of Sweden. Bild: Ateljé Uggla

Bicky studerade vid Stockholms Universitet i slutet av 1950 talet när han kom på affärsidén att hyra ut studentbostäder som stod tomma över sommaren. Verksamheten som drevs via studentföreningen omvandlades 1980 till ett aktiebolag, SSRS Holdings AB, med Bicky Chakraborty i spetsen. Detta var starten på ett hotellimperium som idag går under namnet Elite Hotels of Sweden.

Med Bicky Chakraborty Entrepreneur Program  ville Bicky, som själv byggde sin karriär på att utveckla bolag i Sverige, ge tillbaka till samhället genom att ge fler unga entreprenörer möjligheter att satsa på sina drömmar. 

Bicky Chakraborty gick bort i augusti 2022. Vi kommer alltid vara tacksamma för hans bidrag till entreprenörskap på KTH. 

Unga entreprenörer idag, pratar tidigt om en exit-plan. Jag har aldrig haft det. När jag började min resa, tänkte jag att det skulle vara roligt att ha något jag kunde arbeta med långsiktigt istället för att skynda att sälja av. Det är inte bra ur ett sysselsättningsperspektiv om man endast bygger företag kring en exit-plan, man måste våga satsa långsiktigt!


Bicky Chakraborty, VD och grundare av Elite Hotels of Sweden.