Till innehåll på sidan

Tada Medical

TADA Medical använder behovsbaserad innovation för att skapa säkra infusionslösningar. Vår säkra koppling, LÄNK, skyddar patienten och infusionsslangen från skada när olyckan är ett faktum.

Team: Katarina Hedbeck, Rebecca Bejhed, Christopher Blacker och Hanna Andersson

Besök vår hemsida!

Nästa steg: Sting

Efter förinkubatorprogrammets slut gick teamet vidare till acceleratorn Sting, en partner till KTH.