Till innehåll på sidan

WISE

WISE stärker idrottarens kroppskontroll, samtidigt som den minimerar skaderisk under sportutövande.

För både högpresterande idrottare till motionärer som utövar högintensiv träning med höga krav på uthållighet kan WISE tillhandahålla kroppsnära tekniklösningar med inbyggda kemikaliesensorer för ökad förståelse av människans fysiologi i realtid genom icke-invasis analys. Datan ger idrottaren eller tränaren ökad insyn genom ett intuitivt digitalt gränssnitt (smartphone, smart klocka, dator etc.), som underlättar beslutsfattande under träning. Säkerhet och kroppens prestande är nyckelparametrar för WISE i hur de ger sina användare feedback i realtid.  

Team: Marc Parrilla