Till innehåll på sidan

Bidra med idéer till den andra årliga Unite!-Ed Future-konferensen

Tre kvinnor diskuterar runt en laptop
Publicerad 2023-09-15

På den kostnadsfria konferensen presenteras, delas och diskuteras de senaste framstegen inom generativ AI och undervisning.

Pedagogisk kapacitetsuppbyggnad och goda exempel på innovation inom undervisningen är avgörande för att vi ska kunna förnya våra högskoleutbildningar. På The 2nd Annual Unite!-Ed Future Conference - Sustainable Higher Education in the world of Generative AI. kommer vi att presentera och diskutera de senaste framstegen inom generativt AI, undervisning och du är inbjuden att dela dina erfarenheter med övriga inom Unite!

Du som är verksam inom Unite!-universiteten inbjuds hämed till att lämna in bidrag till konferensprogrammet. Det här kan röra sig om ett kort föredrag om din senaste undervisnings- och lärandeinnovation eller erfarenheter av nya pedagogiska metoder, såväl som korta onlineworkshops och -diskussioner i ämnen som är relevanta för konferensens tema. Konferensen kommer att äga rum online via Zoom, den 23 november, 9-16 CET.

Skicka in ditt förslag senast den 29 september 2023. Du hittar all information du behöver och länk till bidragsanmälan på MetaCampus .

Deltagande i konferensen är gratis för personal och studenter på universiteten inom Unite!
 
Kontaktperson: Charlotte Hurdelbrink, hurdel@kth.se
 
Teaching and Learning (TaL)-aktiviteterna riktar sig till lärare, föreläsare och fakultetsmedlemmar i alla Unite!:s partneruniversitet – inklusive undervisande doktorander och postdoktorer – som är intresserade av att dela och utveckla undervisnings- och lärandemetoder

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-09-15