Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bidra med idéer till Teaching and Learning Unite!-konferensen

Två personer som jobbar vid en dator under dialogmötet i Turin
Publicerad 2022-10-03

Pedagogisk kapacitetsuppbyggnad och goda exempel på innovation inom undervisningen är avgörande för att vi ska kunna förnya våra högskoleutbildningar. På Teaching and Learning Unite!-konferensen kommer vi att presentera och diskutera de senaste framstegen inom undervisning och du är inbjuden att dela dina erfarenheter med övriga inom Unite!

Du som är verksam inom Unite!-universiteten inbjuds hämed till att lämna in förslag till konferensprogrammet. Det här kan röra sig om ett kort föredrag om din senaste undervisnings- och lärandeinnovation eller erfarenheter av nya pedagogiska metoder, såväl som korta onlineworkshops i ämnen som är relevanta för konferensens tema. Konferensen kommer att äga rum online via Zoom, den 10 november, 9-16 CET.
 
Skicka in ditt förslag senast den 7 oktober 2022 via easychair.org/conferences/?conf=uniteed2022
Observera att du måste skapa ett konto hos Easychair innan du kan sända in ditt förslag.
 
Anmälan till konferensen  
 
Deltagande i konferensen är gratis för personal och studenter på universiteten inom Unite!
 
Kontaktperson: Charlotte Hurdelbrink, hurdel@kth.se
 
Teaching and Learning (TaL)-aktiviteterna riktar sig till lärare, föreläsare och fakultetsmedlemmar i alla Unite!:s partneruniversitet – inklusive undervisande doktorander och postdoktorer – som är intresserade av att dela och utveckla undervisnings- och lärandemetoder.