Till innehåll på sidan

Dra nytta av den kulturella mångfalden inom Unite!

Teckning av två studenter vid en karta över Europa och med Unite!:s logotyp och webbadress.
Publicerad 2022-10-25

Inom Unite! är interkulturella möten inlärningsmöjligheter, där vi kan öka vår globala kompetens och tillsammans skapa ny och ömsesidig förståelse.

Inom Unite!-gemenskapen möts människor från olika delar av Europa och världen. Alliansen uppmuntrar och stöder interkulturella miljöer och samarbete med människor med olika bakgrund, då detta är själva basen i vår europeiska allians. Kulturella faktorer påverkar hur vi kommunicerar och förstår andra, och skillnader som inte erkänns och åtgärdas kan lätt leda till missförstånd, förvirring och frustration.

För att fullt ut kunna dra nytta av mångfaldens utmaning måste vi hitta sätt att förbättra vår globala kompetens, förmågan att kommunicera och arbeta effektivt och på ett passande sätt med människor med olika bakgrund. För att göra det krävs medvetenhet, utbildning och en öppen inställning till kulturell mångfald. Det är också en rolig process som kan gynna dig på många andra sätt, för med kulturell mångfald kommer möjligheten att lära sig nya saker av andra människor så att du själv kan få nya idéer till lösningar på olika utmaningar. Unite! kommer att ge dig det sammanhang och de verktyg som behövs för att utveckla din globala kompetens och hjälpa dig att växa både som yrkesperson och individ.

Den här videon sammanfattar alliansens strategi och syn på global kompetens (på engelska):

Hur kan du göra det?

Unite!:s flerspråkiga och mångkulturella utbildningscenter erbjuder studenter, lärare, forskare och övrig personal vägledning, hjälp och tjänster för att stärka den interkulturella gemenskapen:

Höstens serie med Unite!:s virtuella kurser i språk och global kompetens

Unite!:s studenter har möjlighet att delta i höstens online-kurser i språk, kommunikation och globala färdigheter som erbjuds av universiteten inom Unite!

Unite!:s språktandem
Språktandem innebär personliga kontakter mellan studenter för att få insikter om varandras länder och kulturer och förbättrade språkkunskaper på ett informellt sätt. Studenterna bjuds in att delta i språktandemprogrammet för att dela med sig av sitt språk och sin kultur med andra studenter.

Unite! Mentorskap
Unite! vill ge alla nyanlända internationella studenter ett högkvalitativt välkomnande utöver universitetens välkomstaktiviteter. Det är ett program baserat på peer support-metodiken, kombinerar olika partners program och är utformat för att hjälpa till med integrationen av nya studenter som deltar i mobilitetsprogram inom Unite!

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-25