Till innehåll på sidan

Livliga och kreativa diskussioner under Unite!:s Summer Community Event

Publik i gradängsal som lyssnar på en av de gemnsamma sessionerna
Publicerad 2022-06-20

Ett ljust och mestadels soligt Stockholm välkomnade mer än 200 Unite!-medarbetare och studenter till Unite!:s Summer Community Event 13-15 juni. Under eventet möttes representanter för de olika arbetsgrupperna inom Erasmus+ och arbetspaketen inom Horizon 2020, och ett 30-tal möten var schemalagda. Dessutom arrangerades ett antal öppna seminarier på olika Unite!-relaterade teman.

På grund av covid-situationen tidigare i år omvandlades det femte dialogmötet i Stockholm i mars, med KTH som värd, till ett online-event. Arbetsgruppernas fysiska möten, som skulle ha ägt rum under dialogen, senarelades till juni.

– KTH gläds oerhört över att ha fått vara värd för Unite!:s fysiska Summer Community Event som ett komplement till den digitala KTH-dialogen i mars 2022. Vikten av detta event visas också av det faktum att representanter för alla ingående grupperingar för första gången samlades fysiskt på samma plats, inklusive de kollegor som är involverade i Horizon 2020-projektet som hittills bara har haft möjlighet att träffas online, säger Mirko Varano, Key Liaison Officer och administrativt huvudansvarig för Unite! på KTH.

Under eventet hade representanter från de olika arbetspaketen och arbetsgrupperna, som arbetat nära ihop under de senaste tre åren, möjlighet att planera den sista fasen av pilotprojektet. Denna fas kommer med största sannolikhet att leda till en fullständig utrullning av alliansen Unite! under perioden november 2022–oktober 2026 (med möjlig förlängning till slutet av 2028) där Unite!:s gemensamma aktiviteter kommer att effektiviseras och implementeras i mycket större och än ambitiösare omfattning vid alla partneruniversiteten.

Eventet var också det första tillfället då ett antal representanter från de två nya framtida partneruniversitetet, Graz University of Technology och Wroclaw Technical University, personligen medverkar vid alliansens aktiviteter.

Under den öppna välkomstsessionen höll Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer på KTH ett kort anförande på temat ansvarsfull internationalisering. Eventet bjöd även på seminarier på temat hållbart campus, interkulturell kompetens, jämställdhet, mångfald och lika villkor samt ett besök på KTH Live-in Laboratory, där studenter bor och sover, övervakade av sensorer inom ett forskningsprojekt. De vinnande studenterna och studentlagen i H@ck your Covid hackathon och Unite!4Future-tävlingen presenterade även sina vinnande bidrag i respektive tävling.

Nästa dialog kommer att äga rum i Turin den 20-22 september 2022 och kommer att vara den sista Unite!-dialogen under pilotfasen.

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-06-20