Till innehåll på sidan

Samarbetet inom Unite! stärks ytterligare genom den 7:e Unite!-dialogen

Publicerad 2023-01-27

Som inledning på Erasmus+-projektets nya fas arrangeras Unite!-alliansens 7:e dialog av Grenoble INP, skolan för teknik och management, 28 februari till 2 mars 2023.

Grenoble INP-UGA är värd för den 7:e Unite! dialogen 28 februari till 2 mars med alla de nio partneruniversitetet inom Unite!. Efter att ha beviljats finansiering för ytterligare fyra år inom Erasmus+-programmet ger denna dialog möjlighet för alla som arbetar i Unite!-projekt (Communities E+, Work Packages H2020, JPROV och IDEM) att diskutera och fatta beslut som formar alliansens framtid.

Plenarsessionen och projektens presentationer av slutsatser kommer att genomföras i hybridformat, och därmed vara tillgängliga för alla Unite!:s medlemmar. Som vanligt kommer det även att finnas tider för möten mellan alla som arbetar i projekten under de tre dagarna. Denna dialog kommer särskilt att uppmuntra gränsöverskridande sessioner mellan arbetsgrupper. Det kommer att hållas en öppen session mellan Digital Campus Community och alla andra arbetsgrupper, i form av interaktiva rundabordssamtal.

Föregående Unite!-dialoger

Unite!:s dialoger är nyckelformatet för att öka Unite!:s synlighet inom medlemsuniversiteten, och för att sprida Unite!:s vision bland personal och studenter. Tidigare dialoger var:

  • 11-14 februari 2020: Esbo-Helsingfors, värd Aalto-universitetet (Aalto)
  • 30 september 2020: Lisboa, värd Universidade de Lisboa (ULisboa)
  • 8-10 mars 2021: Grenoble, värd Grenoble INP Graduate School of Engineering and Management, University Grenoble Alpes (Grenoble INP-UGA)
  • 29-30 november och 1 december 2021: Barcelona, värd Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)
  • 8-10 mars och 13-15 juni 2022: Stockholm, värd Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • 20-22 september 2022: Turin, värd Politecnico di Torino (PoliTO)
Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-27