Till innehåll på sidan

Unite! arbetar för flexibla studievägar

Blädderblocksarke med en mängd post-itlappar sorterade som resultat av brainstorming
Publicerad 2022-06-16

Alliansen presenterar en första rapport med definitioner och rekommendationer för Flexible Study Study Pathways (FSPways) för att bygga ett gemensamt ramverk för flexibilitet, som enkelt kan kommuniceras till såväl studenter, lärare som icke undervisande personal.

FSPways är en nyckelfaktor för att kraftigt öka kvaliteten och konkurrenskraften för europeisk högre utbildning. Unite! anser att FSPways bör stå i centrum när det gäller utveckling av utbildningen och vara avgörande för genomförandet av gemensamma program (JP). Detta skulle göra det möjligt för Unite! att erbjuda studenter viktiga erfarenheter och förbereda dem för framtiden, och att stärka dem kognitivt och upplevelsemässigt.

Fortsättning av artikeln på engelska

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-06-16