Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite! lanserar ramverk för mobilitet för att effektivisera studentutbyte

Kvinnlig student som håller en "Let's Unite"-skylt
Publicerad 2024-06-05

Att underlätta studenters mobilitetmellan europeiska universitet är ett av huvudsyftena med Unite!-alliansen. Det finns dock fortfarande ett antal administrativa hinder för studenter som flyttar mellan olika universitet. I en ny rapport från Unite! beskrivs hur man kan förenkla administrativa förfaranden, tillhandahålla infrastrukturstöd och säkerställa automatiskt erkännande av studiepoäng för att förbättra internationella studenters erfarenheter.

I rapporten beskrivs ett ramverk för mobilitet som underlättar för virtuella, fysiska och blandade kursformat. Ramverket syftar till att avsevärt förbättra utbildningsupplevelsen för studenter inom Unite!-alliansen genom att ge dem fler möjligheter till mobilitet och tillgång till ett brett utbud av kurser, vilket leder till examinerade studenter med ett bredare och mer internationellt perspektiv och kompetens. 

Läs mer om mobilitetsramverket på Unite!:s webbplats (på engelska)