Till innehåll på sidan

Unite! planerar för framtiden

Cirka 200 Unite!-delegater framför Aula Magna vid Politecnico di Torino
Publicerad 2022-10-03

Över 250 akademiker, universitetsanställda och studenter närvarade vid Unite!-alliansens sjätte dialogmöte på Politecnico di Torino den 20-22 september.

Förutom delegationerna från de olika universiteten deltog representanter från Europeiska kommissionen, den italienska rektorskonferensen CRUI och det tyska tekniska universitetsnätverket TU9. Även representanter för städerna Turin, Barcelona och Stockholm och de övriga fem universitetsallianser som CLUSTER:s medlemmar medverkar i deltog.

Dialogen markerade avslutningen på projektets pilotfas och starten på alliansens andra fas, som nyligen erhöll finansiering av EU för de kommande fyra åren.

Representanter från de tekniska universiteten i Darmstadt, Barcelona, ​​Helsingfors, Stockholm, Graz, Wroclaw och Turin, och från universiteten i Lissabon och Grenoble, samlades på Politecnico di Torino för tre dagars konfererande och arbetsgruppsmöten för att diskutera, planera och sammanställa de kommande fyra årens aktiviteter, de viktigaste resultaten från Erasmus+ pilotfas och de pågående aktiviteterna i H2020.

Rektorerna från Wroclaw University of Science and Technology och Graz University of Technology skrev också under Unite!:s avtalsdokument, vilket markerar universitetens officiella inträde i alliansen.

Alliansens Erasmus+-projekt är inriktat på utbildning, med tonvikt på en gemensam doktorsexamen, och har involverat mer än 500 av alliansens akademiker, administratörer och studenter de senaste tre åren. Pilotfasen av det andra huvudprojektet inom Unite! projekt, finansierat inom Horizon 2020-programmet och fokuserat på forskning och innovation, var ett annat huvudtema för dialogen. För första gången träffades nu alla grupperingar som var involverade i de två projekten.

I november 2022 startar alliansens andra fas.

"Den sjätte dialogen var en stor framgång, både när det gäller antalet deltagare, nivån och blandningen av talare vid de olika paneldiskussionerna som ägde rum under evenemangets tre dagar", kommenterade professor Roberto Zanino, Unite!:s Key Liaison Officer vid Politecnico di Torino: "För första gången samlades alla rektorer för de nio partneruniversitetet i en workshop som modererades av CESAER:s generalsekreterare, David Bohmert. Samtidigt blev det möjligt att i en rundabordsdiskussion samla representanter för Turin, som är värd för flera europeiska universitetsallianser, och att organisera ett möte mellan representanter för alla sex CLUSTER-nätverksallianserna, inklusive Unite!” .

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-03