Till innehåll på sidan

Unite! stöder manifestet för de europeiska universitetens framtid

Cover page for European Universities Community - The voice of European students
Publicerad 2022-04-07

I manifestet presenteras studenternas idéer om framtiden för högre utbildning i Europa, samt rekommendationer för hur europeiska universitet kan utvecklas mer i linje med deras förväntningar.

I ljuset av konferensen om Europas framtid som ägde rum i januari förra året, bjöds studenter från kandidat- till doktorsexamen från alla europeiska universitet in att utforma ett manifest. Den här konferensen var utformad för att fungera som en inkubator för nya förslag för att utforma morgondagens universitet. Arbetet involverade nationella myndigheter, Europeiska kommissionen och inkluderade särskilt återkoppling från de 41 allianser som inrättats under initiativet "Europauniversitet".

Eftersom universiteten ligger i framkant när det gäller innovation och tar emot ett ökande antal studenter och europamedborgare, bör de vara ledare för global förändring i vår gemensamma framtid. Europeiska studenter var aktörer och författare till detta manifest, som är ett offentligt uttalande och som skapar en handlingsagenda. Den sammanställer deras intresse för kommande utmaningar och deras medvetenhet om att Europa och europeiska allianser är den lämpliga nivån för att svara på vår tids nyckelfrågor.

Läs hela artikeln på engelska

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-07