Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite!-utbildning med fokus på säkerhet i underjordisk transportinfrastruktur

Byggarbetare i underjorden iklädda skyddsutrustning
Publicerad 2024-06-20

Detta Unite! Seed Fund-projekt syftar till att fylla luckan vad gäller utbildning om underjordiska transporter inom europeisk akademisk utbildning och erbjuder en sommarskola med fokus på säkerheten i underjordisk transportinfrastruktur.

Transportinfrastrukturen är ryggraden i den europeiska ekonomin. Därför måste infrastrukturens säkerhet garanteras för att uppnå hög tillgänglighet. Underjordisk transportinfrastruktur utgör ett specialfall, men är samtidigt underrepresenterad inom den europeiska akademiska utbildningen. Detta Seed Fund-projekt syftar till att fylla denna lucka och erbjuda en särskild sommarskola med fokus på säkerhet i underjordisk transportinfrastruktur. Projektgruppen från TU Darmstadt, TU Graz, Politecnico di Torino och Wroclaw Tech har erfarenhet av fordons-, energi- och anläggningsteknik samt transportsäkerhet och utgör därmed en unik enhet som möjliggör en helhetssyn på ämnet.

Läs mer om projektet på Unite!:s webbplats (på engelska)