Internationella projekt

Följande är ett urval av internationella projekt.

KTH i Afrika

Afrika är en snabbt växande kontinent med en snabbt ökande stadsbefolkningen som står inför många samhällsutmaningar. KTH har varit aktiv i olika samarbeten med och i Afrika i över två decennier.

KTH och PUA

KTH och Pharos University i Alexandria (PUA), Egypten har tecknat avtal om ett långsiktigt partnerskap som ger ömsesidiga fördelar för både universitet och deras hemländer.

Till sidans topp