Uppdrag och mål

Genom att skapa KTH Global Development Hub, utvecklar KTH en samordnad utbildnings- och innovationsverksamhet för global utveckling. Vi skapar en ny samverkansmodell för att hitta lösningar på lokalt formulerade utmaningar. Vi arbetar med en utbildningsmetod som utvecklar förmågor, nya affärsmodeller, teknologier och tjänster som löser samhällsutmaningar med relevans både i Sverige och Afrika. Initiativet är skalbart och kommer inspirera andra. Innovationskapaciteten utvecklas genom att sammanföra ekosystem i Stockholm och Sverige med växande ekosystem i aktuella länder.

I ett första steg etablerar Global Development Hub ett pilotprojekt i Afrika söder om Sahara där vi tillsammans med utvalda universitetspartners startar upp ett utbytesprogram med ett begränsat antal studenter. Vid varje akademisk institution kommer ett Global Development Hub-kontor att inrättas för att samordna de planerade aktiviteterna. För varje partner, kommer vi att definiera och lansera en ”case-study” som ett pilotprojekt för utvärdering och kontinuerlig utveckling av aktiviteterna.

Global Development Hub kommer att:

  • Etablera ett program med fokus på kurser för utmaningsdriven innovation. Studentgrupper från KTH tillsammans med studenter från akademiska partners i Afrika söder om Sahara bildar gemensamma team som får handledning för att hitta lösningar på lokalt formulerade utmaningar.
  • Introducera ett fakultetsprogram på KTH och partnerinstitutioner för lärarutbildning med betoning på coaching av studentgrupper inom kreativitet, innovation och entreprenörskap.
  • Skapa en tvärvetenskaplig arena för forskning och entreprenörskap inom och för global utveckling.
  • Utveckla samarbeten med näringsliv och andra aktörer som vill medverka i Global Development Hub.

Målet är att skapa ömsesidig innovationskapacitet för att bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar.

Framsteg och framgång mäts på kort och lång sikt genom:

  • Antalet lanserade projekt i utvecklingsländer.
  • Antalet gemensamma studentteam i båda riktningar.
  • Uppföljning av pågående forskning och resultat av avslutade projekt.
  • Kvalitativ analys av resultaten på både kort och lång sikt för de specifika projekten och för programmet i sin helhet.
  • Tjänster och produkter levererade i enlighet med målen i Agenda 2030.
Innehållsansvarig:Katie Zmijewski
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-11-28