Till innehåll på sidan

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois) är världsledande inom forskning och en av KTH:s mest omfattande partners. Partnerskapet mellan universiteten vilar på tre grundpelare: utbildning, forskning och offentligt engagemang. Framgång mäts i partnerskapets inverkan på relevanta intressenter. Partnerskapet ämnar vara en modell för globalt ledarskap inom högre utbildning, forskningssamarbete och offentligt engagemang.

Utöver de aktiviteter som vanligtvis ryms inom ett universitetssamarbete, som student-, lärar- och forskarutbyte, mäts partnerskapets framgång i en rad andra faktorer. Dessa är partnerskapets bidrag i medborgerliga och kommersiella angelägenheter i delstaten Illinois och i Sverige, allmänhetens engagemang och diplomati, inblandning i den politiska sektorn, kopplingar till finansieringsorgan, förbättrade rekryteringsmöjligheter, tillgång till forskningsanläggningar, internationell medvetenhet om partnerskapet, och tillväxt av ytterligare bilaterala avtal med externa partners.

University of Illinois at Urbana-Champaign i korthet

University of Illinois at Urbana-Champaign grundades 1867 och är beläget i tvillingsstäderna Urbana och Champaign i östra Illinois, omkring 20 mil söder om Chicago. Universitetet har 17 colleges utspridda i de två städerna som bedriver utbildning och forskning inom allt från juridik till ingenjörskonst. Illinois rankas som ett av de 50 främsta universiteten i världen. Bland deras alumner och i deras fakultet finns 23 nobelpristagare och 25 mottagare av det prestigefyllda Pulitzer-priset.

Partnerskapets historia

Det strategiska partnerskapet mellan KTH och Illinois initierades 2010. Som start på samarbetet organiserade KTH och Illinois gemensamt två symposier. Det första hölls hos Illinois i december 2010. Symposiet identifierade gemensamma forsknings- och utbildningsintressen bland avdelningar och forskningsinstitut. Tre viktiga komponenter identifierades för ett lyckat strategiskt partnerskap:

 1. Institutionerna är kompatibla, det finns starka kopplingar över universitetens fakultet och institutionella intresse för att utforska närmare samarbeten inom forskning och utbildning
 2. Betydande trilaterala samarbeten och tredjepartsfinansieringsmöjligheter kan uppnås genom ett strategiskt partnerskap
 3. Detta initiativ kan vara en modell för att skapa starka, heltäckande och varaktiga vinstgivande internationella samarbeten som tjänar studenter, lärare och staten Illinois och/eller Sverige

Det andra symposiet hölls på KTH campus i maj 2011. Symposiet fokuserade på planering och implementering av forskning, utbildning och tjänstekomponenter (service components) för partnerskapet över temaområden:

 • Systemteknik
 • Elteknik
 • Transportsystem och infrastruktur
 • Arkitektur och stadsplanering
 • Medievetenskap, kommunikationsforskning och teknikhistoria
 • Kärnteknik, plasma och radiologisk teknik
 • Smarta städer
 • Kemisk och biomolekylär teknik
 • Tal och språkteknologi
 • Informations-och kommunikationsteknologi
 • Entreprenörskap och tekniköverföring

Forskningssamarbeten

Ett frodande partnerskap bygger på ett omfattande forsknings- och fakultetsutbyte över ett brett spektrum av områden inom teknik och vetenskap. Sedan början av partnerskapet har forskare på KTH och Illinois publicerat över 30 gemensamma publikationer och många doktorander har genomfört ett utbyte med det andra universitetet.

Forskningssamarbeten mellan KTH och Illinois (på engelska)

Utbildningssamarbeten

Studenter vid KTH har stora möjligheter att tillbringa studietid vid University of Illinois i Urbana-Champaign. Varje år spenderar cirka 30 KTH-studenter en utbytestermin vid Illinois. Majoriteten av utbyten är för en termin, med möjlighet att åka både under hösten och våren. Utbytesprogrammet med Illinois ger också möjlighet till examensarbete på både kandidat- och masternivå. Illinois och KTH erbjuder också en rad sommaren och intensivkurser öppen för studenter vid respektive universitet.

Ett av partnerskapets starkaste utbildningssamarbeten sker mellan KTH Railway Group och Rail Transportation and Engineering Center (RailTEC) vid Illinois. De två järnvägsgruppernas samarbete har resulterat i utvecklingen av on-line-kurser och ett utbytesprogram för fakulteten. 2018 antar ett ny masterprogram inom järnvägsteknik som erbjuds gemensamt mellan KTH och Illinois sina första studenter.

KTH och Illinois är två av de ursprungliga medlemmarna i International Consulting Network (ICON), ett globalt initiativ med fokus på teknik och entreprenörskap som ger studenterna en möjlighet att få yrkeserfarenhet i en internationell miljö. Tillsammans med studenter från bland andra Israel, Shanghai, UNIST i Sydkorea, Long Island University i USA, bildar studenter från KTH och Illinois ett konsultföretag som arbetar med uppdrag från riktiga kunder.

Utifrån samarbetet mellan Rutland, KTH and Ralph Nuzzo, Illinois, skapades en intensivkurs i fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering hos KTH Medieproduktion sommaren 2014. De 26 doktoranderna från KTH och Illinois som tog del av kursen undervisades både i klassrum och på webb. Professor Nuzzo har fortsatt att använda kursmaterial på Illinois.

Utbildningssamarbeten mellan KTH och Illinois (på engelska)

Samverkan

Utöver samarbete inom utbildning och forskning, sträcker sig samarbetet mellan KTH och Illinois till olika samverkansprojekt. Två viktiga samverskansprojekt inom partnerskapet handlar om hållbara offentliga bostäder i Illinois och filantropiska initiativ i Afrika inom jordbruk, global hälsa, IT, energi och vatten.

Samarbete inom samverkan mellan KTH och Illinois (på engelska)

Kontaktpersoner

Innehållsansvarig:Erica Buck
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-26