Kontaktuppgifter för KTH:s webbplats

Teknikrelaterade frågor:

webmaster@kth.se

Innehållsrelaterade frågor:

Webbansvariga på KTH:s skolor och Universitetsförvaltningen

Missbruk av KTH:s datorer och nät rapporteras till

abuse@kth.se

Till sidans topp