Integrering av hållbar utveckling i utbildningen på masternivå, 24 maj 2016

KTH Sustainability Office välkomnar undervisande personal och programansvariga till ett seminarium om hur man kan arbeta med integrering av hållbar utveckling på masternivå. Medverkande: Emma Strömberg, KTH, Ulrika Lundqvist, Chalmers och Markus Hidell, KTH.

Utexaminerade från KTH är drivande krafter i samhälls- och teknikutvecklingen. Den kunskap och de verktyg som KTH förser studenterna med idag påverkar framtidens samhälle. Därför arbetar KTH kontinuerligt med sitt kursutbud och sina program så att de får en tydlig bäring på miljö och hållbar utveckling. 

Seminarium

Integrering av hållbar utveckling i utbildningen på masternivå

Datum: 24 maj. kl.9:00-10:30 (frukost serveras 8:30)
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79

Anmäl dig här 

Kontakt: sustainability@kth.se

Program

Moderator: Elina Eriksson, forskare och lärare, KTH

8:30 Drop-in frukostmingel, smörgås och kaffe

9:00 - 9:10 Välkommen och introduktion, Emma Strömberg, projektledare utbildning KTH Sustainability Office

9:10 - 9:30 Ulrika Lundqvist, pedagogisk utvecklingsledare, Chalmers tekniska högskola

9:30 - 9:50 Markus Hidell, programansvarig för masterprogram i kommunikationssytem vid ICT skolan, KTH

9:50 - 10:30 Diskussion