March for Science Stockholm, 22 april

Välkommen att vara med lördagen den 22 april då människor runt om i världen samlas till en March for Science. I Sverige blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Sammantaget väntas hundratusentals människor i mer än 400 städer visa sitt stöd för vetenskapen. Manifestationerna är partipolitiskt obundna.

MArch för science -stockholm

March for Science Stockholm kommer att äga rum den 22 april. Samling och avmarsch kl. 12.00 från Mariatorget. Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:30-15:00.

För mer information besök   MARCH FOR SCIENCE -STOCKHOLM

March for Science finns också på Facebook  och Twitter
#marchforscience

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 400 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Vetenskap är att ställa frågor och testa dem. Det är att tänka logiskt, metodiskt, öppet och nyfiket. Detta gäller alla vetenskapsområden: natur-, ingenjörs- och samhällsvetenskap, teknik, medicin, humaniora och matematik. Vetenskap är inte bara för forskare. Vetenskap är en viktig del i det som utvecklar vår värld och berör därför oss alla.

Jag är med för att uppmärksamma att vetenskap är viktigt i allas våra liv. Varje dag använder vi resultatet av forskning. Jag vill också visa att vi forskare är helt vanliga människor - Elisabeth Ekener, forskare vid KTH och en av volontärerna och arrangörerna.

Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

I Sverige planeras för manifestationer i Stockholm, GöteborgUmeå och Uppsala. Manifestationerna är partipolitiskt obundna.
Välkommen att vara med!

Välkommen till manifestationen:

  • för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap.
  • för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden.
  • för att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.