KTH Sustainability Research Day, 28 november 2019

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

På KTH bedrivs mycket forskning för samhällets utmaningar, ofta i samverkan med externa partners från industri och andra organisationer. I år vill vi visa på forskningssamverkan som bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och diskutera hur samverkan kan berika både forskning och samhälle. Medverkar gör forskare från KTH och våra samverkanspartners, samt företrädare för näringsliv, politik och organisationer.

Varmt välkommen!

Anmälan

KTH Sustainability Research Day

Tid: 28 november 2019, kl.13:00-17:00
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19
Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

Program publiceras här senare

Filmer från förra årets KTH Sustainability Research Day med tema impact hittar du här .