Workshop: Plattform för integrering av hållbar utveckling i undervisningen 8 mars 2018

Chans att testa webbplattformen.

Plattformen som är integrerat i Canvas är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH. Den bygger på lärandeprincipen ”blended learning”, dvs. att utnyttja det bästa av både klassrumsaktiviteter och nätaktiviteter.

På online-plattformen finns det inspelade föreläsningar, stöd för interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur, lärarhandledningar samt infrastruktur för datorbaserade kunskapsprov och inlämningsuppgifter. Klassrumsaktiviteterna utgår från ett antal pedagogiska brädspel som har utvecklats specifikt för att användas inom lärande för hållbar utveckling. Tag med egen dator!

Datum: 8 mars, kl 13.00 – 16.00
Plats: Presidiet, Brinellvägen 8.
Anmäl dig här:  goo.gl/forms/TQ6FNbQtGS3ZcJTO2