Till innehåll på sidan

Avfall - stadens outnyttjade resurser, 13 april 2016

Stadens produktion och hantering av avfall är en ekonomisk möjlighet och kan leda till energibesparingar. Medverkande: Emma Strömberg, KTH, Susanna Wold , KTH och Åsa Stenmarck, IVL.

Byggavfall
Byggavfall

Anmälan

Seminarium: Avfall - stadens outnyttjade resurser

Datum: 13 april. kl.9:00-10:30 (frukost serveras 8:30)
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79

Seminariet är fullbokat!

Kontakta Erica-Dawn Egan om du vill placeras på väntelistan: edegan@kth.se

Avfall eller råvara?

Stadens produktion och hantering av avfall är en ekonomisk möjlighet och kan leda till energibesparingar. Mängden avfall vi genererar är nära kopplad till våra konsumtions- och produktionsmönster. Genom återanvändning och återvinning av stadens avfall kan vi flytta till en mer cirkulär ekonomi där avfallet elimineras och resurser används på ett effektivt och hållbart sätt.

Hur kan vi utnyttja stadens avfall som resurs? Vilka drivkrafter behövs för att förbättra avfallshantering, stimulera innovation inom materialutveckling och återvinning samt skapa incitament för att förändra konsumenternas beteende behövs. 

Preliminärt Program:

Moderator: Susanna Wold, KTH

8:30 Drop-in frukostmingel, smörgås och kaffe

9:00 - 9:05 Välkommen och introduktion, Susanna Wold, KTH

9:05 - 9:20 Stadens avfallsflöden: avfall idag, resurs i morgon, Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

9:20 - 9:35 Att sluta kretsloppet i bygg- och rivningssektorn, Christopher Jonsson, NCC Recycling

9:35 - 9:50 Plastavfall som ny resurs i ett modernt samhälle, Emma Strömberg, KTH 

9:50 - 10:30 Diskussion