Till innehåll på sidan

Frukostdialog om hållbar konsumtion, 20 juni

För att nå Sveriges miljömål är det nödvändigt att minska konsumtionens påverkan på klimatet och ekosystemtjänsterna i vid mening. Men hur ska detta göras och vems ansvar är det? Konsumenternas? Producenternas? Politikernas? Och hur långt räcker miljöanpassad konsumtion?

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – MISTRA – planerar en utlysning om hållbar konsumtion. Som en del i processen att utveckla en sådan ansökan vill vi skapa en dialog mellan KTH och intresserade företag, myndigheter och organisationer. Vi bjuder därför in till ett första dialogmöte den 20 juni i Stockholm.

På mötet ger KTH exempel på forskning om hållbar konsumtion och inbjudna företag berättar om sin syn på utmaningarna och forskningsbehovet inom området.

Datum och tid: 20 juni, kl. 8.00 - 10.00. Frukost serveras från kl. 8.00. Mötet börjar kl. 8.30.
Plats: Dome of Vision, Valhallavägen 79, Stockholm
Anmäl dig nedan senast den 10 juni. Mötet är kostnadsfritt.

Anmälan (googleformulär)

Välkomna!

Ulrika Gunnarsson Östling, Mikael Karlsson och Cecilia Katzeff
Forskare på KTH i samarbete med KTH Sustainability Office

Vid eventuella frågor, kontakta Cecilia Katzeff ckatzeff@kth.se