Till innehåll på sidan

Seminarium: Swetox, 22 april 2016

Välkommen till ett halvdagsseminarium med presentationer kring KTH:s arbete inom hållbar utveckling, Swetox verksamhet och den kommande utlysningen från Mistra inom ”Smarta material”.

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat i samarbete med elva svenska universitet i syfte att ännu bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö. Swetox bedriver innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet.

Datum: 22 april kl 9.00-12.00
Plats: Klassrum V22, Teknikringen 72, KTH Campus
Språk: Svenska

Anmälan (googleformulär)

Program

9.00-9.20 Presentation av deltagare
9.20-9.40 KTH och hållbar utvecklingGöran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling
9.40-10.00 Swetox - Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaperÅke Bergman, Chef, Swetox
10.00-10.30 Fika
10.30-10.50 Mistra och kommande utlysning inom “Smarta material”Christopher Folkeson Welsh, Programansvarig, Mistra
10.50-11.40 Gruppdiskussioner
11.40-12.00 Avslutande kommentarer