Till innehåll på sidan

Öppen diskussion och workshop: KTH och Klimatramverket 27 maj

Klimatramverket är ett initiativ av universitet och högskolor med ambition att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Hur ska KTH minska verksamhetens koldioxidutsläpp?

Välkommen till en öppen diskussion om en klimatstrategi för KTH.

Klimatramverket är ett initiativ av universitet och högskolor med ambition att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Vi välkomnar dig att delta i en diskussion och workshop som en del av processen för att fastställa övergripande klimatmål för KTH. Dessa mål kommer att styra vårt arbete för att minska KTH: s koldioxidutsläpp inom nyckelområden bl a: Resor, mat, energi, fastigheter och campus, avfall, inköp, investeringar, negativa utsläpp, kolsänkor, utbildning, forskning, samverkan, information och nyttiggörande, studenter. 

Datum och tid: 27 maj, 14: 00-16: 30 (inklusive fika)
Plats: Brinellvägen 8, matsalen pl.4

Datumet har passerat