Till innehåll på sidan

Samtal - Agenda 2030, de globala målen och Sverige, juni 5

Välkommen till ett samtal om Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. I mars överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande som presenterar förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras i Sverige.

KTH har ombetts att lämna remissvar.

Tid: On 2019-06-05 kl 09.00

Plats: KTH-huset, Brinellvägen 8, Matsalen plan 4

Medverkande: Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH

KTH Sustainability Office bjuder in till ett samtal där du får möjlighet att diskutera detta. Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH och ledamot i den nu avslutade Agenda 2030-delegationen, samt Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och samordningsansvarig för remissvaret medverkar.

Tid: On 2019-06-05 kl 09.00 - 10.30
Plats: KTH-huset, Brinellvägen 8, Matsalen plan 4