Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentföreläsning: Byggnadsteknik, hållbara byggnader och digitala möjligheter

Välkommen på Kjartan Gudmundssons docentföreläsning vid antagning som docent på KTH.

Tid: Ti 2021-09-28 kl 15.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Kjartan Gudmundsson

Exportera till kalender

Byggnadsteknik omfattar att genom projektering och dimensionering, samt genom att utveckla byggprocessen, åstadkomma byggkonstruktioner som möter användarnas behov inom ramarna för ett hållbart samhälle. Några av de viktigaste målen är att genom byggprocessen och hela byggnadens livslängd verka för fuktsäkerhet, energieffektivitet, sund innemiljö och god akustisk miljö.

En av uppgifterna i den byggnadstekniska forskningen är att belysa och utvärdera egenskaperna för byggnadstekniska lösningar, båda nya och gamla, till exempel med avseende på energianvändning eller risk för fuktskador och ofta utvärderas prestandan under olika klimatförhållanden. Detta kan innebära framtagning av nya beräkningsmodeller och mätmetoder. Samtidigt blir det allt viktigare att väga in miljöaspekter, hållbarhet och ekonomi under byggnadernas hela livslängd.

Dr. Kjartan Gudmundsson inleder denna föreläsning med att beskriva generella frågeställningar inom den byggnadstekniska forskningen med exempel från det egna arbetet. Dessutom kommer föreläsningen att handla om några av möjligheterna och utmaningarna för framtida forskning inom området, med viss fokus på de möjligheter som digitaliseringen ger för att fånga data och automatiskt och i realtid koppla data till digitala modeller för byggnader. Detta inkluderar möjligheterna att koppla användarinput och miljödata för byggmaterial till byggnadsinformationsmodeller. Avslutningsvis kommer Dr. Gudmundsson att berätta om medverkan i det nystartade europeiska forskningsprojektet Recreate som avser att främja återanvändning av prefabricerade betongelement.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson universitetslektor kjartan@kth.se 087906590 Profil