Till innehåll på sidan

Gasification and Pyrolysis Characterization and Heat Transfer Phenomena During Thermal Conversion of Municipal Solid Waste

Tid: Må 2014-11-10 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Materialvetenskap

Respondent: Chunguang Zhou , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Petr Stehlik, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, Brno, Tjeckoslovakien

Handledare: Doc. Weihong Yang