Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Debatt - Vad ska vi med universiteten till i framtiden?

KTH Debatt är en ny arena med närhet till universitetens vardag och verklighet. Att bara sitta i varsin ringhörna och hänvisa till fakta leder inte framåt. Idén med detta forum är att åsikter, forskningsresultat och idéer ska brytas mot varandra. Det är i den skärningspunkten och i mötet som relevant och viktig kunskap växer fram. Därför bjuder KTH in till debatt i brännande frågor inom utbildning och forskning.

Tid: On 2021-09-15 kl 16.00 - 17.00

Plats: Digitalt

Språk: Svenska

Kontakt:

evenemang@kth.se evenemang@kth.se

Exportera till kalender

Vad ska vi med universiteten till i framtiden? Hur ser studenten på lärande och kunskap år 2050? Kommer dagens utbildning vara utdöd då och vilka förmågor krävs för en tidsresa av detta slag? Nya format och ökad flexibilitet kommer förmodligen att efterfrågas. 

Hela världens kunskap och universitet finns tillgängliga på skärmen och gränser mellan länder och lärosäten suddas ut. Kommer det att gå att sätta ihop sin egen utbildning i framtiden?

Bertil Andersson, tidigare rektor på NTU i Singapore, inledningstalar. Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, introducerar KTH Debatt och därefter tar själva debatten vid. Moderator Åsa Julin fördelar ordet.

I panelen:

  • Kristina Axén Olin, riksdagens utbildningsutskott
  • Simon Edström, tidigare ordförande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH
  • Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige
  • Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen
  • Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och Chief Operating Officer på Axel Johnson

Anmälan

Anmälan görs via denna länk , sista anmälningsdag är måndag den 13 september.

#KTHDebatt