Till innehåll på sidan

Life Cycle Assessment of Asphalt Roads – Decision Support at the Project Level

Tid: To 2014-12-11 kl 13.00

Plats: Brinellvägen 8, Kollegiesalen

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Respondent: Ali Azhar Butt

Opponent: Associate professor Steven T. Muench, University of Washington

Handledare: Professor Björn Birgisson