Till innehåll på sidan

Satellie Monitoring of Urban Growth and Indicator-based Assessment of Environmental Impact

Tid: Fr 2014-12-12 kl 10.00

Plats: Drottning Kristinas Väg 30, Seminarierum 4055, 3tr

Ämnesområde: Geodesi och Geoinformatik med inriktning mot Geoinformatik

Licentiand: Dorothy Furberg

Granskare: Professor Margareta Ihse, Stockholms universitet

Huvudhandledare: Professor Yifang Ban