Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verktyg för gemensam omställning: mot ett paradigmskifte för hållbarhet i boendet

Vi står inför en mängd utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet också att det krävs mer än tekniska förändringar för att nå sociala och ekologiska mål. Hur kan boende och vardagsliv fungera som en arena i denna omställning och vilken roll kan exempelvis boendeföreningar spela för att driva gemensam omställning?

Tid: On 2021-12-01 kl 14.00 - 16.30

Plats: Zoom (skickas ut några dagar innan till registrerade deltagare)

Språk: Svenska

Medverkande: Pernilla Hagbert, Josefin Wangel, m.fl

Exportera till kalender

Anmäl dig här

Varmt välkommen till det avslutande webbinariet för forskningsprojektet “Könad Hållbarhet: normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet” där vi sätter fokus på hur vi kan bredda hållbarhetsarbetet i boendet. Under webbinariet presenteras ett urval konkreta verktyg framtagna som stöd för de som vill driva en inkluderande omställning utifrån sin vardag och boendemiljö. Med hjälp av en panel aktörer från bostadssektorn, civilsamhället, m.fl. utforskar vi behovet av ett paradigmskifte i hur vi arbetar med hållbarhet i boendet och möjligheterna för omställning, tillsammans.

Projektledare: Pernilla Hagbert, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Moderator: Josefin Wangel, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Kontakt: