KTH Sustainability Research Day, 28 november 2019

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Anmälan

KTH Sustainability Research Day

Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

På KTH bedrivs forskning för lösningar på samhällets utmaningar, ofta i samverkan med externa partners från industri och andra organisationer. I år vill vi visa på forskningssamverkan inom bland annat transport, material från skogen, industriell omställning, IKT för klimatet samt digitalisering. Vi kommer att diskutera hur samverkan bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och hur den kan berika både forskning, industri och samhällsutveckling.

Medverkande: Anna König Jerlmyr finansborgarråd Stockholms stad, Pernilla Bergmark Ericsson, Gunnar Björkman Stockholms stad, Ulf Ceder Scania, Åsa Ek Cellutech, Mikael Hannus Stora Enso, Tony Sandberg Scania, Ulrika Wedberg Sandvik, Monica Bellgran KTH, Göran Finnveden KTH, Viktoria Fodor KTH, Mia Hesselgren KTH, Mattias Höjer KTH, Josefin Illergård KTH, Mikael Karlsson KTH, Ann Legeby KTH, Mikael Östling KTH.

Varmt välkommen! 

Programmet i korthet

  • Strategiska partnerskap för en hållbar utveckling
  • Skogen som råvara för framtidens material
  • På väg mot smarta transporter
  • Industriell omställning för hållbar utveckling
  • SDG 17:17 – Uppmuntra effektiva partnerskap
  • Informations- och kommunikationsteknologi för klimatet
  • Digitalisering – en dröm för staden?
  • Från politik till verkstad
     

Filmer från förra årets KTH Sustainability Research Day med tema Impact .