Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Research Day, 14 november 2018

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenterades forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact.

Områden som tas upp på KTH Sustainability Research Day den 14 november blir bland annat energi, material, klimatanpassning och hälsa, både i Sverige och globalt. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med externa intressenter från olika delar av samhället.

Varmt välkommen!

Program

Utfällningsbara programpunkter innehåller filmklipp och bilder från presentationer.

13.00 Välkommen

Moderator: Karin Larsdotter KTH Sustainability Office

14.30 Kaffe

15.00 Programmet fortsätter

Dialog: Forskningsimpact för en hållbar utveckling

Ulf Ewaldsson tidigare CTO Ericsson, styrelseordförande KTH
Darja Isaksson generaldirektör Vinnova
Mikael Östling prorektor KTH
Karim Jebari forskare Institutet för framtidsstudier
Åsa Persson forskningsdirektör SEI Stockholm Environment Institute
Östen Ekengren vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet

Dags att växla upp för en hållbar utveckling
Göran Finnveden vicerektor för hållbar utveckling KTH

17.00 Mingel med tilltugg