KTH Sustainability Research Day, 14 november 2018

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenterades forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact.

Områden som tas upp på KTH Sustainability Research Day den 14 november blir bland annat energi, material, klimatanpassning och hälsa, både i Sverige och globalt. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med externa intressenter från olika delar av samhället.

Varmt välkommen!

Filmklipp finns längst ner på sidan

Anmälan

KTH Sustainability Research Day

Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

Program

13.00 Välkommen

Karin Larsdotter KTH Sustainability Office

Teknik från KTH som förändrat världen (pptx 3,7 MB)  
Eric Granryd professor emeritus i energiteknik KTH 

Perspektiv på Impact (pdf 5,0 MB)
Sverker Sörlin
 professor i miljöhistoria KTH

Digitizing quality assurance of welded structures - towards industry 4.0 (pdf 2,2 MB)
Zuheir Barsoum
 docent i lättkonstruktioner KTH

Rent vatten med nya material från skogen (pdf 6,7 MB)
Anna Ottenhall
 doktorand i träkemi och massateknologi KTH

100 procent förnybar elproduktion: från omöjligt till mainstream (pdf 2,5 MB)
Lennart Söder
 professor i elkraftsystem KTH  

Reflektioner
Sverker Sörlin
 och Karin Larsdotter
 

14.30 Kaffe

15.00 Programmet fortsätter

From Sustainable Development Goals to systems analyses for policy support (pdf 2,3 MB)
Francesco Fuso-Nerini assistant professor in Energy Systems Analysis KTH

Floods and society: dynamic mutual shaping (pdf 3,2 MB)
Luigia Brandimarte
associate professor in River Engineering KTH

Betydelsen av ICT för en hållbar utveckling
Ulf Ewaldsson
 tidigare CTO Ericsson, styrelseordförande KTH

Dialog: Forskningsimpact för en hållbar utveckling

Ulf Ewaldsson tidigare CTO Ericsson, styrelseordförande KTH
Darja Isaksson generaldirektör Vinnova
Mikael Östling prorektor KTH
Karim Jebari forskare Institutet för framtidsstudier
Åsa Persson forskningsdirektör SEI Stockholm Environment Institute
Östen Ekengren vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet

Dags att växla upp för en hållbar utveckling
Göran Finnveden vicerektor för hållbar utveckling KTH

17.00 Mingel med tilltugg