Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Research Day, 16 november 2017

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras banbrytande forskning som adresserar de globala hållbarhetsmålen. Vi kommer att diskutera hur KTH:s forskning bäst kan komma till nytta i samhällsbygget, och vad som behöver göras för att bli ännu bättre framöver. Ledande aktörer från olika delar av samhället kommer att vara på plats för en dialog om forskning för en hållbar utveckling. 

Varmt välkommen!

PROGRAM

Program

13.00 KTH – en ledande aktör för hållbar utveckling

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys, KTH. Finnveden (pdf 511 kB)

13.15 Hur löser vi rätt problem? Partnerskap för en hållbar framtid

Cirkulär ekonomi – produkter och konsumtion för ett hållbart samhälle

Innovationsledning för nya produkter i en cirkulär ekonomi (pdf 210 kB) , Sofia Ritzén, professor i integrerad produkt- utveckling KTH.
Hållbar konsumtion – från nisch till mainstream (pdf 660 kB) , Karin Bradley, universitetslektor i hållbar stadsutveckling KTH och programchef Mistra Sustainable Consumption.
Konsumentkraft (pdf 831 kB) , Eva Eiderström, chef för ”Handla miljövänligt” på Naturskyddsföreningen.

Smarta och biobaserade material

Framtidens material – hållbart, smart, förnybart (pdf 900 kB) , Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi KTH och programchef Mistra Terraclean och Daniel Söderberg, föreståndare Treesearch KTH.
Biobaserade förpackningsmaterial (pdf 836 kB) , Katarina Jonasson, Senior Board Specialist Tetra Pak.

Hållbart stadsbyggande

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer (pdf 839 kB) , Olga Kordas, forskare vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik KTH och programchef Viable Cities.
En ny Träålder (pdf 2,3 MB) , Magnus Wålinder, professor i byggmaterial KTH.
Hållbar stadsutveckling i Stockholm, Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad.
 

14.45 Kaffe

15.15 KTH - ett universitet för en hållbar framtid

Sigbritt Karlsson, rektor KTH

Forskningens roll för hållbar samhällsutveckling

Att stödja och stimulera utvecklingen mot en hållbar välfärd (pdf 147 kB) , Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen.
Den första svenska uppföljningen – vad har vi lärt oss? (pdf 525 kB) Viveka Palm, SCB, medlem av IAEG-SDG och adjungerad professor KTH.
Kunskap bygger en hållbar värld (pdf 571 kB) , Markku Rummukainen, huvudsekreterare Formas och professor i klimatologi vid Lunds universitet.
Agenda 2030 och forskningens roll (pdf 614 kB) , Måns Nilsson, forskningschef SEI och adjungerad professor KTH.
Nina Wormbs, universitetslektor i teknik- och vetenskapshistoria KTH.
Mattias Bodin, hållbarhetsexpert H&M.
Jenny Sandahl, Senior Environmental Expert, Ericsson.

17.00 Mingel med tilltugg och musik

Akustisk musik av Crying Day Care Choir (facebooksida)

2017 KTH Sustainability Research Day

Datum: 16 november, 2017 kl:13.00-17.00
Plats: Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska

FULLSATT

Logga Globala hållbarhetsmålen