Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Research Day, 18 okt 2016

Hur nära FN:s Globala Mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen?

Välkommen till KTH Sustainability Research Day, en mötesplats för alla som intresserar sig för globala målen och den roll forskningen spelar för att nå dem.

Logga 17 Globala målen för hållbar utveckling

KTH Sustainability Research Day, 18 october

Tid: 18 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus
Moderator: Åsa Julin

OBS! Konferensen är avgiftsfri, men frånvaro som ej är anmäld före kl. 12:00, 17 oktober debiteras med 500:- plus moms. Syftet med att ta ut en avgift vid sen avanmälan är att undvika onödigt matsvinn.

Under KTH Sustainability Research Day finns några av Sveriges främsta forskare på plats för att presentera verktyg och lösningar som pekar ut riktningen framåt. Med oss har vi också finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund som ger regeringens perspektiv på de globala målen och forskningens betydelse för dessa. 

Vi välkomnar er till en dag med samtal, eftertanke och interaktion. 

Dagens moderator: Åsa Julin

Program

Program

Inledning 

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys, KTH

13.15–14.00 Det politiska läget från ett forskningsperspektiv: Hur långt ifrån målen är vi?

Mikael Karlsson, forskare KTH och ordförande i European Environmental Bureau
Mark Howells, professor i energisystemanalys, KTH

14.00–14.40 Vägen till framtiden: handlingsplan, verktyg och finansiella förutsättningar för att lyckas

Per Bolund, finansmarknads och konsumentminister samt biträdande finansminister
Marja Carlsson, Global Financial Solutions Institutional Advisory, SEB
Josefin Wangel, universitetslektor i hållbar stadsutveckling, KTH
Hans Lööf, professor i nationalekonomi, KTH

14.45 Kaffe

15.15 ConverStations

Interaktiva parallella presentationer med 30 stycken framstående forskare i tre omgångar. Läs om alla ConverStations här. (pdf 169 kB)

15.15-15.40 ConverStation 1
15.45-16.05 ConverStation 2
16.10-16.35 ConverStation 3

16.45 Avslutande ord

Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, tillträdande rektor vid KTH

DOCH Dans- och Cirkushögskolan uppträder

17.00 Mingel med tilltugg

Tidigare program:

KTHSustainability Research Day 2015

KTH Sustainability Research Day 2014

KTHSustainability Research Day 2013

KTHSustainability Research Day 2012