Till innehåll på sidan

KTH-Sustainability Research Day, 21 oktober 2015

Framtidens hållbara samhälle har behov av kunskap och konkreta lösningar inom bland annat mobilitet, material och produktion. Utmaningarna är många men möjligheterna är stora.

Under dagen möter du framstående forskare från KTH som tillsammans med aktörer från näringsliv, politik och industri diskuterar hur det hållbara samhället kan realiseras. Som avslutning funderar komikern Al Pitcher kring hållbarhet, ny teknik och Sverige.

Välkommen!

publik, sittande i Nya matsalen, Nymble
Paneldiskussion på scenen i nya matsalen, 6 deltagare, en moderator och en docka
Mingel i Nymble, forskningsplansch, kvinna som pekar, förklarar, man som lyssnar.

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( )
Moderator: Hanna Zetterberg

Konferensen är avgiftsfri.

Program

13.00–13.20 Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, professor Göran Finnveden.pdf (pdf 805 kB)

13.20–13.40Key-note speaker 

Mats Williamsson, vice vd Skanska, medlem i KTH:s styrelse Mats Williamsson (pdf 1,8 MB)

13.40–14.30Mobilitet - tänk bortom transporter  

Nicole Kringos, lektor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH Nicole Kringos.pdf (pdf 2,4 MB)
Peter Georén, förståndare för Integrated Transport Research Lab, KTH Peter Georén.pdf (pdf 1,5 MB)
Teo Enlund, KTH Green Leap Teo Enlund.pdf (pdf 4,5 MB)
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad

Kaffe

14.30–15.00Material i produktion och kretslopp

Sofia Ritzén, lektor, Skolan för industriell teknik och management, KTH Sofia Ritzen.pdf (pdf 291 kB)
Inger Odnevall Wallinder, professor, Skolan för kemivetenskap, KTH Inger Odnevall Wallinder.pdf (pdf 899 kB)
Fredrik Lundell, lektor, Skolan för teknikvetenskap, KTH
Yannos Wikström, EcoDesign Expert, Bombardier

15.50–16.40Vad vill samhället ha av KTH?  

Karin Bradley, lektor, urbana och regionala studier, KTH och Regeringens Analysgrupp Grön omställning
Nina Ekelund, Hagainitiativet
Torbjörn Lundahl, Program Director “5G for Sweden”, Ericsson
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs, Scania
Leif Holmberg, Utredare klimatstyrmedel, Naturvårdsverket

16.40–17.00Uppträdande

 Komikern Al Pitcher funderar kring hållbarhet, ny teknik och Sverige

17.00-19.00 Mingel