KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill bidra till att dessa mål uppnås.

De globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015, och ska gälla fram till 2030. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

KTH tar sitt ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. KTH:s verksamhet är drivande i omställningen genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser. Det handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling.

Sammanställning

Vilka globala hållbarhetsmål adresseras av KTH:s forskning?

År 2017 gjorde KTH en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här: Sammanställning SDG skolor 2017 (pdf 561 kB)