Till innehåll på sidan

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill bidra till att dessa mål uppnås.

En bibliometrisk metod för att länka vetenskapliga publikationer till de globala målen

Publikationer relaterade till hållbar utveckling vid KTH har under flera år utvärderats bibliometriskt via nyckelord som indikerar hållbarhet. Nu har en alternativ metod utvecklats som kopplar publikationer till de globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Rapport om den bibliometriska metoden (engelska) (pdf 288 kB)

Bild över de 17 global mål för hållbar utveckling. Källa: globalamålen.se
Bild över de 17 global mål för hållbar utveckling.

 KTH tar sitt ansvar

De globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015, och ska gälla fram till 2030. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

KTH tar sitt ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. KTH:s verksamhet är drivande i omställningen genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser. Det handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling.