Till innehåll på sidan

KTH:s klimatmål

KTH har tagit fram hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045.

Klimatmål 2025-2045

Här finns KTH:s klimatmål och åtgärder 2021-2025.

Åtaganden enligt Klimatramverket

KTH har i linje med Klimatramverket tagit fram klimatmål. Klimatramverkets åtagande innehåller följande punkter:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Mål

Ambitionen är att KTH ska bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden såsom Parisavtalet, Agenda 2030, och Sveriges energi- och klimatmål. Framtagandet av klimatmål och åtgärder för KTH syftar till att driva arbete för att minska den egna klimatpåverkan samt att KTH:s kärnverksamhet ska bidra till att samhället når uppsätta mål.

Vårt ansvar

Klimatmålen och åtgärderna berör KTH:s anställda och studenter, men även KTH:s fastighetsägare, samarbetspartners, finansiärer och andra externa partners kan komma att påverkas.

Klimatmålen och åtgärderna fastställdes i december 2019.