Akademisk referensgrupp för hållbar utveckling

Den akademiska referensgruppen för hållbar utveckling tillsattes under 2016 och fungerar som stöd till vicerektor för hållbar utveckling och till anställda på KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Gruppen fungerar också som stöd för skolornas arbete med integreringen av hållbar utveckling inom dessa tre kärnverksamheter.

Gruppen består av en ledamot och en ersättare från respektive skola samt från fakultetsrådet, tre studeranderepresentanter, samt hållbarhetschefen. Anställda vid KTH Sustainability Office som arbetar med integrering av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan fungerar som sekreterare eller adjungeras vid behov. Möten hålls 4-6 gånger/år eller vid behov och leds av vicerektor för hållbar utveckling.

Göran Finnveden Vicerektor för hållbar utveckling, ordförande
Magnus Wålinder ABE
Mats Wilhelmsson (ersättare) ABE
Inger Odnevall Wallinder CBH
Mikael Lindström (ersättare) CBH
Lennart Söder EECS
Daniel Pargman (ersättare) EECS
Björn Laumert ITM
Jan Wikander (ersättare) ITM
Vladislav Korenivskii SCI
Anna Delin (ersättare) SCI
Anders Forsgren Fakultetsrådet
Sofia Ritzén Fakultetsrådet
Johan Hamredahl Studentrepresentant (THS)
Kasra Khatami Mashadi Studentrepresentant (THS)
Kristina von Oelreich Hållbarhetschef
Erica-Dawn Egan (sekreterare) KTH Sustainability Office
Hélène Hermansson (sekreterare) KTH Sustainability Office
Karin Larsdotter (sekreterare) KTH Sustainability Office
Innehållsansvarig:Karin Larsdotter
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-10-23