Miljöledningssystem på KTH

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Vill du läsa mer om KTH:s miljöledningssystem, besök intranätet.

För att förverkliga visionen om att bli ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling behövs en stabil grund att stå på i miljöarbetet. Den grunden ligger i KTH:s  miljöledningssystem med tydliga mål och rutiner. Miljöledningssystemet ser till at KTH på ett effektivt sätt hanterar miljöfrågor kopplade till verksamheten och att den kunskap som finns och skapas inom området hållbar utveckling ger största möjliga nytta.

Läs mer om KTH:s miljöledningssystem