Till innehåll på sidan
KTH:s campus är stadd i förändring vilket den prisade campusplanen visar. (Illustration: White arkitekter AB)

Campusplan prisas internationellt

Publicerad 2015-06-18

KTH har fått priset International Sustainable Campus Network Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

KTH:s fastighetschef Maria Granath.

– Klart man blir stolt. Det visar att vi ligger långt fram internationellt i detta sätt att tänka. Många har varit involverade och vi har utgått ifrån helheten på campus; byggnader, marken, verksamheten och livet, säger Maria Granath, fastighetschef på KTH och fortsätter:

– Campusplanen visar också att vi tar ett stort ansvar för de speciella förutsättningarna vi har här med Nationalstadsparken på en sida och den täta stenstaden på andra sidan. Vi har även ett antal byggnadsminnen på området som också bidrar till att vi har en tät kontakt med Länsstyrelsen, Stadsmuseet och Stockholms stad.

Den prisade planen har utvecklats i nära samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus.

– Vårt campus bidrar i hög grad till vår attraktivitet både nationellt och globalt och därför är det naturligtvis både roligt och viktigt att det uppmärksammas genom en internationell utmärkelse av den här typen med fokus på hållbarhet,  säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Enligt prismotiveringen är KTH:s campusplan ”ett enastående exempel på en excellent hållbar campusplan där såväl design som verksamhet integrerats och ett bra exempel på de principer som International Sustainable Campus Network, ISCN , förespråkar.

Arbetet som pågått i cirka 1,5 år har skett på bred front och involverat lärare, forskare, studenter, anställda, andra hyresgäster på campus, Stockholms stads stadsbyggnadskontor genom olika workshopar samt företaget White Arkitekter som har varit konsulter.

– Vi har arbetat på ett nytt sätt där de som använder lokalerna dagligen på skolorna varit med i planutvecklingen, säger Maria Granath.

Med utgångspunkt i det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM   har campusplanen tagits fram utifrån rubrikerna delaktighet, socialt och ekonomiskt välbefinnnade, resurshushållning, transport och rörelse, markanvändning och ekologi samt innovation.

I planen för ett levande campus ingår fler studentbostäder, upp emot 700 fram till 2017. Här KTH:s studenthus som invigdes i mars. (Foto Håkan Lindgren)

KTH:s Vision 2027 och den pågående utvecklingsplanen är andra utgångspunkter. Campusplanen ingår också som ett led i att hållbarhetsfrågor ska genomsyra hela KTH- såväl utbildning och forskning som transporter, byggnader och det dagliga livet på campus.

Campusplanen visar både vad som kommer hända inom de närmsta åren och utvecklingen på lite längre sikt. Förtätning, fler studentbostäder, fortsätt inflyttning av fler verksamheter och ökat internationellt utbyte är något av vad som ingår i planen.

– Inom tio år tror jag till exempel att vi kommer att se en utveckling mot ökad transparens där de olika forskningsmiljöerna blir mer synliga, säger Maria Granath.

KTH och Göteborgs universitet är de två svenska lärosäten som är med i det internationella nätverket, ISCN, där totalt 60 universitet ingår.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-06-18