Till innehåll på sidan

Forskning om att återvinna spillvärme på årets IVA 100-lista

Publicerad 2023-05-10

Forskningsprojektet "Recovering the Lost Energy", som KTH Energiplattformens, som leds av vice föreståndare Christophe Duwig med forskarteam, har valts ut till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista för år 2023.

Årets IVA 100-lista har fokus på teknik i mänsklighetens tjänst. Alla forskningsprojekt bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället.

Tre forskningsprojekt från KTH finns på årets lista, varav ytterligare ett är inom energiområdet och ett inom livsvetenskaper. Det andra forskningsprojektet inom energi handlar om smarta mikronät och leds av KTH-forskarna Qianwen Xu och Mengfan Zhang.