Till innehåll på sidan
KTH:s rektor Peter Gudmundson talade vid ett fransk-svenskt energiseminarium som hölls på KTH.(Foto: Håkan Lindgren)

Franskt-svenskt möte om energi

ENERGI

Publicerad 2013-12-06

Hur ska omställningen till en mer hållbar energiproduktion se ut? Hur ska vi bekämpa klimatförändringarna? Det var några av de frågor som ställdes på ett franskt-svenskt seminarium som hölls på KTH i början av december.

Energiseminariet samlade både forskare, politiker och representanter för näringslivet från de båda länderna. Den franska ambassadören, Jean-Pierre Lacroix, inledde dagen med att påtala en rad likheter mellan de båda länderna vis-á-vis energifrågor:

– Vi har båda en mix av energislag och vi är utvecklade, strukturerade ekonomier med stort tekniskt kunnande. Vi står också inför samma utmaningar.

Ramon Wyss, vicerrektor KTH och Daniel Johansson, statssekreterare, var två av dem som ingick i panelen.

 Han fick medhåll av KTH:s rektor Peter Gudmundson som konstaterade att det hållbara samhället diskuteras överallt, inte minst på KTH där hållbarhet är ett av lärosätenas prioriterade områden.

Ramon Wyss, vicerektor och föreståndare för KTH:s energiplattform, ledde en paneldiskussion om dagens och framtidens energimix och dess utmaningar.

– Tekniska lösningar är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle, men inte utan ett samarbete med samhället och dess beslutsfattare, sade han i sin inledning.

Daniel Johansson, statssekreterare hos it- och energiministern, påtalade i sin tur vikten av att agera snabbt för att klara övergången till en energipolitik som i högre grad bygger på energi från förnyelsebara energikällor under förutsättning att det är kostnadseffektivt.

Han nämnde även den svenska modellen med skatter som styrmedel för att minska såväl utsläpp som förbrukning till exempel koldioxidskatten.  Men för hans kollega Laurent Michel, från det franska miljöministeriet är det inte en framkomlig väg för fransmännen och deras politiker.

Därefter hölls fyra olika workshops om ekomobilitet och smarta transporter, förnybar energi, nätverk och kärnkraft. I den sistnämnda diskuterades bland annat om och i så fall hur man ska minska sitt kärnkraftsberoende och vad man kan lära sig av den fruktansvärda olyckan i Fukushima i Japan.

Sist på agendan var en diskussion om hur man skapar en hållbar och energieffektiv stad.

Text: Jill Klackenberg