Till innehåll på sidan
Curitiba är en stad stadd i snabb utveckling och i samarbete med KTH ska elektrifierade masstransporter byggas ut.

KTH på bred front i Brasilien

BRASILIEN

Publicerad 2013-11-20

Utbytet mellan Sverige och Brasilien bara växer. Nu senast är det staden Curitiba och KTH som fördjupar sitt samarbete inom hållbar stadsplanering.

Semida Silveira, professor i energiteknik. (Foto: Christer Gummeson)

– Här kan vi vara med och skapa en Norra Djurgårdstaden eller Hammarby sjöstad i brasiliansk tappning - det vill säga skapa hållbara stadsdelar med hjälp av ny teknik, säger Semida Silveira, professor i energiteknik vid KTH och ansvarig för samarbetet.
Fokus för projektet är att utveckla elektrifierade masstransporter längs en omfattande vägsträcka som öppnats i staden och ta den senaste tekniken till hjälp till exempel genom hybridbussar.
– Att få in energitänkandet i stadsplanering är långt ifrån självklart. Här kan KTH spela en viktig roll, säger Semida Silveira och berättar att fokus traditionellt ligger på markanvändning, transport och mobilitet när städer ska planeras.
Curitiba är något större än Stockholm med 1,7 miljoner invånare. Staden har sedan tidigare ett fungerande koncept för transportlösningar, men genom den nya vägen kommer också nya markområden att införlivas med staden.
Ytterligare något som kan bli aktuellt inom ramen för samarbetet är avfallshantering när staden växer och byggs ut.
– Jag tror att det här bara är början på en lång historia när det gäller vårt samarbete inom såväl industri som akademi och kommuner i Brasilien, säger Semida Silveira, som just kommit hem därifrån.
Besöket utmynnade bland annat i just en gemensam avsiktsförklaring, MoU, memorandum of understanding, mellan KTH och staden Curitiba.
– Det är jätteroligt. Nu har vi en plattform för en rad tvärvetenskapliga projekt som ska fyllas med innehåll.
KTH har sedan tidigare haft forskningssamarbeten på såväl inhemsk som europeisk basis inom områden som energi, material och bioteknik. Svenska företag har också varit verksamma i landet sedan länge.
– Nu är det en ny våg forskare och företag som är intresserade av utbyte, säger Semida Silveira.

Text: Jill Klackenberg

Utbyte på många plan

Veckan 7-14 november pågick en rad aktiviteter i Brasilien där KTH deltog i olika evenemang för att främja svensk forskning och öka utbytet mellan länderna.Bland annat hölls ett seminarium, Swedish Excellence Seminar, där en forskardelegation från KTH var med.
I Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien delegation som också var på plats, ingick förutom kung Carl Gustaf, representanter för såväl universitetsvärlden som svenskt näringsliv.
Nobel Week Dialogue hade en paneldebatt och CISB, det svensk-brasilianska forskningscentret, höll årsmöte. Dessutom genomförde KTH och sju andra svenska lärosäten en road-show för att rekrytera studenter till Sverige.

Fakta: Brasilien

Brasilien är en av KTH:s prioriterade regioner. KTH har studentutbytesavtal med fem brasilianska universitet

och ingår sedan år 2011, som ett av flera svenska lärosäten, i ett svensk-brasilianskt forskningscenter, CISB, utanför Sao Paulo. Centret är tänkt som en katalysator för projekt inom näringsliv, universitetsvärlden och offentlig sektor i båda länderna.
Brasilien har också ett omfattande stipendieprogram, Science without borders, där målet är att över 100 000 brasilianska studenter och forskare ska få möjlighet till och med nästa år att studera på universitet runt om i världen. KTH ingår i programmet.
Brasilien är både en växande forskningsnation och marknad med en stabil politisk utveckling. Många svenska företag finns på plats i landet och behovet av ingenjörer är stort

Pris till KTH-student

Ett lag från Stockholms School of Entrepreneurship, SSES, vann förstapris i en innovationstävling, som hölls i São Paolo. Laget som tränats av universitetslektor Terrence Brown, KTH, bestod av masterstudenten Max Mohammadhassan Mohammadi, KTH, och Glenn Bilby, Konstfack. Tävlingen syftar bland annat till att överbrygga gapet mellan forskning och business.