KTH Network on CDSMS

KTH Network on Complex & Dynamic Systems Modeling for Sustainability (CDSMS) tillhandahåller en plattform för personer och projekt på KTH relaterade till tekniska, socioekonomiska och ekologiska studier som använder komplexa och dynamiska systemmodellering och simuleringstekniker.