Till innehåll på sidan

KTH Smart Sustainable Cities

KTH Smart Sustainable Cities är ett KTH-omfattande initiativ som syftar till att samla resurser, aktiviteter och kompetens i korsningen mellan teknik, hållbarhetsstudier och stadsplanering.