Till innehåll på sidan

Övergripande hållbarhetsmål

Övergripande hållbarhetsmål upprättas för att nå ständiga förbättringar av miljöprestanda och arbetssätt och omfattar hela KTH. Målen uppnås genom att KTH:s skolor och Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) upprättar mål och handlingsprogram enligt rutiner i miljöledningssystemet.
Övergripande hållbarhetsmål gäller 2016-2020 (utgångsvärde 2015).